Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

головна

Наукове товариство медичного інституту
СумДУ (НТМІ)
 
Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
медичного інституту Сумського державного університету (далі – НТМІ) 
є частиною системи громадського самоврядуваннямедичного інституту СумДУ.
Воно забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в МІ,
зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ (СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ СУМДУ.PDF

Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:
– представлення інтересів студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
– популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
– сприяння реалізації Цільової комплексної програми «Організація наукової роботи студентів в органічному поєднанні з навчальним процесом» та «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ»;
– сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів, інститутів тощо;
– сприяння підвищенню якості наукових досліджень студентів та молодих вчених;
– сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук на Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямків підготовки і спеціальностей;
– планування організації і проведення щорічних інститутських (факультетських) конференцій «Перший крок в науку» та інших наукових конференцій, семінарів студентів, аспірантів і молодих вчених;
– організація участі студентів, аспірантів і молодих вчених у наукових конкурсах, олімпіадах та інших заходах які проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями;
– взаємодія із Малою академією наук, центром науково-технічної творчості учнівської молоді Університету та іншими організаціями, які залучають школярів до технічної творчості;
– сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
– сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
– участь у виданні збірок наукових праць студентів та інших науково- інформаційних матеріалів, випуск власного електронного інформаційного видання;
– взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів;
– організація публічних лекцій та наукових читань відомих вчених;
– інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність; МОН України Положення про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Сумського державного університету
– сприяння формуванню студентських «інтелектуальних загонів», які передбачають виконання студентами господарчих договорів та іншої науково-дослідної роботи;
– своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті університету, у газеті «Резонанс» та інших електронних і друкованих ЗМІ;
– виконання інших функцій, передбачених цим Положенням, іншою нормативною базою Університету та законами України.

 

Студентське наукове товариство активно співпрацює з іншими органами студентського самоврядування університету, його структурними підрозділами та товариствами подібного спрямування більшості медичних вузів України. Налагоджуються міжнародні зв’язки з науковими товариствами молодих медиків країн близького та далекого зарубіжжя.

Joomla templates by a4joomla